Termeni si conditii

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Cumpărător: persoană fizică majora (peste 18 ani) care își face un Cont în Site și/sau efectuează o Comandă pentru a achizitiona Bunuri pentru consumul propriu. Prețurile Bunurilor si conditiile de vanzare afișate în cadrul Site-ului www.innergy.ro sunt aplicabile exclusiv Cumparatorilor, respectivele preturi si conditii nefiind aplicabile persoanelor juridice sau farmaciilor (online/offline) si nici persoanelor fizice care doresc achizitionarea Bunurilor in alte scopuri. Persoanele fizice/juridice care doresc achiziționarea de Bunuri în vederea revanzarii sau in alte scopuri decat acela de consum propriu trebuie sa contacteze Vanzatorul in vederea negocierii preturilor si conditiilor de vanzare a Bunurilor, fiind obligate să încheie contracte scrise și să îndeplinească anumite condiții, condiția sine qua non fiind aceea de a avea calitatea de farmacie autorizată potrivit legii.

Client: persoana fizică majora (peste 18 ani), interesata de Bunuri sau Continut exclusiv pentru nevoile personale, care are sau obține acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vanzator (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vanzator și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Utilizator: orice persoană fizică majora (peste 18 ani) înregistrată pe Site, care este interesata de Bunuri sau Continut exclusiv pentru nevoile personale si care, prin finalizarea procesului de creare a Contului sau a Comenzii, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Vanzator: Inner Chi Nature S.R.L. (denumita in continuare si “Innergy”), Bld. Mamaia, Nr.284, Biroul Nr.13, Constanta, jud. Constanta, office@innergy.ro.
Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).
Site: domeniul www.innergy.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri de pe Site.
Comenzile prin intermediul site-ului sunt exclusiv pentru persoane fizice Persoanele juridice pot lansa comenzi prin intermediul site-ului, insa ele trebuie sa fie urmate de incheierea unui contract. Bunurile achiziționate de către persoanele fizice nu pot face obiectul revânzarii sau expunerii pentru revindere, fiind strict pentru consumul personal. Persoanele juridice care doresc achiziționarea de bunuri în vederea recomercializării sunt obligate să încheie contracte scrise și să îndeplinească anumite condiții; condiția sine qua non fiind cea de farmacie autorizată.
Bunuri: orice produs care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.
Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Blog: reprezintă o parte din conținut și este o colecție de articole scrise în relație cu stilul de viață sau sănătatea.
Recenzie: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative, prin care expune parerea sa personala despre produs sau serviciu, inclusive  daca produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile/informatiile menționate de către producător/Vanzator.
Rating: modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs.
Comentariu: apreciere sau observație cu scop critic adăugată de către Utilizator/Client/Cumpărător în reacție la un articol din Blogul innergy.
Document: prezentele Termeni și Condiții.
Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Innergy, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor de plată agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comandă, in sensul reducerii sale. Dacă modifică cantitatea de Bunuri din Comandă,  Vanzatorulva anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată pentru produsele nelivrate.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Acest Document și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate innergy își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel innergy. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al innergy, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.
3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, innergy își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.
3.4. Innergy poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A..
3.6. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.
3.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

4.1.Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Innergy, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Innergy, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Innergy asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Innergy.
5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Innergy și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Innergy cu referire la acel Conținut.
5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
5.5. În cazul în care Innergy conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Innergy pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Innergy și/sau al angajatului/prepusului Innergy care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul Conținut.
5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. COMANDĂ

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres sau alegând plata prin ramburs, la primirea Bunurilor. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Innergy, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
6.4.4. neacceptarea plății valorii Bunului/Bunurilor atunci când Cumpărătorul îl/le primește prin curier.
6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun în maxim 48 de ore de la momentul recepționării comenzii cu condiția să aibă ambalajul/sigiliul de origine intact .
6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea scrie un email precizând dorința de retragere și Bunul/Bunurile în cauză prin transmiterea unui e-mail la adresa office@innergy.ro.
6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar;
6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
6.9. În cazul în care un Bun comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

 1. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.
7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Innergy nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
7.4. Prin înscrierea în baza de date a Innergy, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Innergy: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat sau guvernamentale atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Innergy poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

 1. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele Innergy sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de Innergy. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.
8.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Innergy în acest sens.
8.3. Renunțarea la primirea Newsletter-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinata din cadrul oricăror Newsletter sau scriind un e-mail la adresa office@innergy.ro.
8.4. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 1. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor afișate în cadrul Site-ului www.innergy.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare (inclusiv C.N.P.)
9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri vândute de Innergy exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.
9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente in Cont sau de a-și accesa contul de e-mail corespunzător adresei transmise.
9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau e-mailul, va deține o evidență a facturilor emise de Innergy, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Innergy în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.
9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore în Cont, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: office@innergy.ro.
9.8. Plata Bunurilor se va face de către Cumpărător la agentul de livrare al curierului ales. Plata se face numerar sau prin card și agentul va elibera o chitanță pentru plățile numerar.

 1. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor numai pe teritoriul României.
10.4. Costul livrării Bunurilor este în sarcina Cumpărătorului, în afara situațiilor de livrare gratuită specificată pe Site.

 1. GARANȚII

11.1. Bunurile innergy nu beneficiază de garanții, în afară de deteriorările posibile dar puțin probabile din timpul transportului.

 1. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

12.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 1. RĂSPUNDERE

13.1. Informaţiile publicate pe acest site sunt exclusiv recomandări care nu înlocuiesc sfaturile medicului curant sau al oricărui profesionist din domeniul sanitar. Respectaţi întotdeauna îndrumările medicului dumneavoastră sau a profesionistului din domeniul sanitar. Innergy nu poate fi ținut responsabil de o utilizare greșită a Bunurilor sale sau de orice alt comportament legat de sănătatea Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului. Aceste informații sunt menite să completeze, nu să înlocuiască recomandările primite de la medicul sau terapeutul dumneavoastră. Produsele prezentate pe acest site nu sunt menite să trateze, să vindece sau să prevină vreo afecțiune. Ele sunt suplimente alimentare naturale adjuvante, cu beneficii ale ingredientelor prezentate în studii publicate pe site-ul web al Bibliotecii Medicale a SUA. Aceste informații nu sunt menite să cuprindă toate posibilele utilizări, precauții, interacțiuni sau efecte adverse ale unor ingrediente descrise pe site. Este posibil ca aceste informații să nu se potrivească întocmai condițiilor dumneavoastră de sănătate. Nu întârziați și nu nesocotiți căutarea unor recomandări medicale ca urmare a citirii materialelor de pe acest site sau ca urmare a consumului de produse recomandate pe acest site. Informațiile de pe acest site sunt bazate pe o bibliografie cuprinzătoare cu surse de informare din studii prezentate pe site-urile www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov , http://www.medicalnewstoday.com , http://www.verywellhealth.com , http://www.healthline.com.
13.2.Vânzătorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea  acestora.
13.3. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.
13.4. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării Conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
13.5. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului.
13.6. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către INNERGY®, acesteia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plați online. Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul se obliga sa despagubeasca Innergy pentru orice prejudiciu adus ca urmare a incalcarii Termenilor si Conditiilor.

13.7. Innergy raspunde exclusiv pentru actele ilegale generate de culpa noastra in legatura cu site-ul nostru si utilizarea acestuia, Continutul neafectand drepturile recunoscute de lege consumatorilor. Asadar, exceptand culpa noastra, Innergy nu va avea nicio responsabilitate pentru daune sau prejudicii directe sau indirecte de orice natura rezultate din utilizarea site-ului, a Bunurilor sau a serviciilor oferite, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul renuntand in mod expres la orice pretentie fata de Innergy sau angajatii/colaboratorii sai care poate sa apara din utilizarea site-ului, a Bunurilor sau a serviciilor oferite.

 1. INSCRIEREA DE RECENZII ȘI/SAU DE COMENTARII

14.1. Înscrierea de Recenzii și/sau de Comentarii se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Comentarii” și “Recenzii”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau la conținutul unui articol din blog.
14.2. În momentul înregistrării unei anumite Recenzii sau unui anumit Comentariu pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest Conținut.
14.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Recenzie/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
–    să se asigure de încadrarea corectă a Conținutului introdus pe Site astfel: orice Comentariu va fi înscris în secțiunea “Comentarii” și orice Recenzie va fi înscrisă în secțiunea “Recenzii”;
–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau articol de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
–    să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte Site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau sa înscrie Recenzii/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;
–    să nu utilizeze Recenzia/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site;

– Comentariul/Recenzia sa nu fie rezultatul sau urmarea unei contraprestatii, compensatii prezente sau viitoare ori a unei oferte/promisiuni de contraprestatii/compensatii, nici a unui contract sau acord incheiat cu o terta parte

Exprimand opinia personala a Utilizatorilor/Clienților/Cumpărătorilor, Comentariile/Recenziile nu pot fi considerate ca provenind de la Innergy si nici ca exprima pozitia Innergy cu privire la aspectele cuprinse in Comentarii/Recenzii, Innergy neputand fi tinuta raspunzatoare pentru respectivele Comentarii/Recenzii.
14.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unei Recenzie sau Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul aferent. Recenziile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, o recenzie însoțită de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar o Recenzie însoțită de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.
14.5. Când o/un Recenzie/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un Conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest Conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă prezentul Document. Textele introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.
14.6. În cazul în care Vânzătorul constata încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Recenzii/Comentarii în secțiunile “Comentarii” și “Recenzii”. In situatia in care Vanzatorul constata ca recenzia/comentariul nu respecta Termenii si Conditiile, acesta are dreptul de a le sterge de pe site, fara acordul sau informarea prealabila a Cumparatorului. Motivele stergerii pot fi furnizate Cumparatorului in masura in care se formuleaza o solicitare scrisa in acest sens.
14.7. Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul achiziționat, Cumpărătorii pot să contacteze Vânzătorul la adresa office@innergy.ro. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Innergy prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru a putea desfășura activitatea de comercializare online a Bunurilor expuse pe site (inclusiv preluarea comenzilor, livrarea și facturarea Bunurilor).
Pentru mai multe informații consultați nota de informare privind politica GDPR

 1. FORȚĂ MAJORĂ

16.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

17.1. Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Innergy și Clienți / Cumpărători/Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Bucuresti, in masura in care legea nu prevede o derogare expresa si imperativa cu privire la instanta competenta teritorial.

  0
  Coșul dvs
  Coșul tău este golÎntoarceți-vă la magazin
   Calculează livrarea
   Aplică cupon